Siirry pääsisältöön

Hakametsä Sport Campuksen asemakaavan ehdotusvaiheen aineisto on nähtävillä 9.11.-11.12. Tampereen kaupungin verkkosivuilla sekä kaupungin palvelupisteessä Frenckellissä (käyntiosoite Frenckellinaukio 2 B).

Asemakaava ohjaa esimerkiksi sitä, mitä toimintoja alueelle tulevaisuudessa on mahdollista sijoittua, alueen käyttötarkoitusta sekä rakennusten sijaintia ja kokoa. Asemakaavaehdotuksen nähtäville asettaminen on kaavatyön vaihe, jossa kaavaehdotus ja siihen liittyvää aineistoa julkaistaan tutustuttavaksi ennen aineiston viimeistelyä ja kaavan hyväksymiskäsittelyä. Asemakaavan ehdotusvaiheessa nähtävillä olevasta aineistosta voi jättää kirjallisen muistutuksen Tampereen kaupungin kirjaamoon.

Kaavaehdotuksessa on otettu huomioon aiemmissa vaiheissa (aloitusvaihe, valmisteluvaihe) saadut mielipiteet sekä kaavaprosessin aikana tarkentuneet selvitykset. Merkittävimmät muutokset valmisteluvaiheen ja ehdotusvaiheen välillä ovat alueen pohjoisen osan asumisen alueen muutokset, viheralueiden tarkennukset sekä pysäköintiolosuhteiden jatkosuunnittelu. Myös urheilun ja liikunnan olosuhteita on tarkennettu ja kehitetty.

Kaavaan liittyvä suunnittelupäivystys järjestetään Hakametsän jäähallin lipunmyyntitilassa 22.11.2023 klo 13:30-18 (Keltinkatu 2). Lyhyet esittelyt pidetään tasatunnein. Tervetuloa!