Siirry pääsisältöön

Kestävä kampus

Urheilukampus, joka on tehty kestämään

Hakametsä Sport Campuksen suunnittelussa panostetaan muun muassa energiatehokkuuteen, kestäviin liikkumismuotoihin, tilojen monikäyttöisyyteen ja siihen, että kaikilla olisi mahdollisuus voida hyvin ja liikkua. Visio saavutetaan vain reilulla pelillä, kohtelemalla toisiamme ja maapalloamme hyvin.

Lähestymme vastuullisuutta laaja-alaisesti

Hakametsä Sport Campuksen tavoitteena on olla paitsi uusi urheilun ja liikunnan huippupaikka, mutta myös vastuullisesti suunniteltu ja rakennettu kampus, joka tarjoaa yhdenvertaisesti mahdollisuuden kestävään ja hyvinvointia tuottavaan arkeen ja elämäntapaan.

Lähestymme vastuullisuutta ESG-viitekehyksen ja Agenda 2030 pohjalta. Haluamme suunnitelman avulla varmistaa, että vastuullisuustyömme on vaikuttavaa, laaja-alaista ja osa kaikkea toimintaamme.

YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen toimintaohjelmasta ja tavoitteista, jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä vuosina 2016–2030. Tavoiteohjelma Agenda 2030 tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteita on yhteensä 17. Alatavoitteita on yhteensä 169.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Kannamme omalta osaltamme kortemme kekoon ja edistämme toimillamme luonnonvarojen kestävää käyttöä, tasa-arvoa ja hyvinvointia.

Päätavoitteemme on kestävät kaupungit ja yhteisöt, jota tukevat tavoitteet 3, 9, 10 ja 17.

Agenda 2030

Kestävän liikenteen ja liikkumisen kampus

Liikenteen päästöjen vähentämisellä on merkittävä vaikutus ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
Suomessa ja globaalisti liikenne aiheuttaa yli 20 % kaikista päästöistä. Hakametsä Sport Campuksen helppo saavutettavuus ja palvelut parantavat yhdenvertaisia kestävän liikkumisen edellytyksiä.
Hakametsä Sport Campus rakennetaan Tampereen kaupungin tavoitteiden mukaisesti vahvojen joukkoliikenneyhteyksien varrelle.

Alatavoitteet

 • Kannustamme kestäviin kulkutapoihin.
 • Luomme alueelle erinomaiset kävelyn ja pyöräilyn yhteydet ja olosuhteet.
 • Alue on helposti saavutettavissa myös joukkoliikenteellä.
 • Alueen suunnittelussa huomioidaan laajasti esteettömyys.

Kestävää energiaa

Energiasektori on selvästi suurin kasvihuonekaasujen päästölähde globaalisti ja Suomessa.

HSC mahdollistaa uudenlaisen, kestävän energialiiketoiminnan syntymisen. Urheilukampus toimii pilotointialustana erilaisille kokeiluille. Tuemme uusien energiatehokkaan rakentamisen ja kiertotalouden innovaatioiden syntymistä hyvällä ja laaja-alaisella yhteistyöllä.

Alatavoitteet

 • Teemme kestäviä energiaratkaisuja.
 • Optimoimme energiankäyttöä ja teemme toimenpiteitä energiatehokkuuden parantamiseksi.

Urheilu kuuluu kaikille

Sosiaalinen vastuu edistää positiivista vaikutusta yhteiskuntaan, sidosryhmiin ja ympäröivään yhteisöön. Urheilu kuuluu kaikille. Siksi Hakametsä Sport Campuksesta pyritäänkin luomaan paikka, jonne kävijät kokevat olevansa tervetulleita sellaisena kuin ovat.

Alatavoitteet

 • Olemme mukana rakentamassa reilua, tasa-arvoista ja turvallista urheilu- ja toimintakulttuuria.
 • Mahdollistamme urheilu-uran ja koulutuksen yhdistämisen.
 • Tuemme urheilijan tasapainoista arkea.
 • Edistämme arjessa liikkumista ja liikunnallista elämäntapaa sekä hyvinvointia.

Ilmastonmuutoksen hillintä

Ilmastonmuutos näkyy ympärillämme paitsi maailmalla myös Suomessa. Sään ääri-ilmiöt, rankkasateet ja helleaallot ovat yleistyneet. Lämpenemisen hillitseminen on välttämätöntä, jotta vältymme ilmastonmuutoksen vakavimmilta seurauksilta.

On arvioitu, että luontokato on yhtä vakava planetaarinen uhka kuin ilmastonmuutos. Rakennusalan merkittävimmät luontovaikutukset liittyvät rakennuspaikkaan,  rakennusmateriaaleihin sekä rakennusalan tuottamiin päästöihin.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen sekä luonnon monimuotoisuuden edistäminen ovat perustava lähtökohta HSC:n toiminnassa. Ratkaisumme pohjautuvat tutkittuun tietoon ja luomme edellytykset arjen kestäville valinnoille ja kestävälle liiketoiminnalle.

Alatavoitteet

 • Huomioimme suunnitteluratkaisuissa ilmastonmuutoksen hillinnän ja sen vaikutuksiin sopeutumisen.
 • Mittaamme ja pyrimme pienentämään hiilijalanjälkeä.
 • Edistämme jakamis- ja kiertotaloutta.
 • Suunnittelemme tilat muuntojoustaviksi ja tavoittelemme korkeaa käyttöastetta.
 • Tarjoamme ekologisesti kestäviä, viihtyisiä ja kohtuuhintaisia asumisen ratkaisuja.
 • Huomioimme viher- ja ulkoalueiden suunnittelussa luonnon monimuotoisuuden.
 • Kulttuurihistoria ja perinteet ovat osa suunnittelua.

Yhdessä olemme enemmän

Osallisuus on keskeinen keino köyhyyden torjumiseen, syrjäytymisen ehkäisemiseen ja eriarvoisuuden vähentämiseen. Yhdenvertaisella osallistumisella ja yhteiskehittämällä luodaan aidosti kestävää ja hyvää kaupunkiympäristöä sekä palveluja niiden käyttäjille.

Me haluamme kehittää hanketta kestävästi, yhdessä ja yhdenvertaisesti eri sidosryhmien kanssa. HSC luodaan yhdessä alueen tulevia asukkaita, käyttäjiä ja työntekijöitä varten. Syrjimättömyys ja tasa-arvoisuus ohjaavat kaikkea toimintaamme. Huomioimme hankinnoissa kestävyyden laaja-alaisesti.

Alatavoitteet

 • Toimimme käyttäjälähtöisesti ja mahdollistamme sidosryhmien osallistumisen.
 • Kaikki toimintamme on syrjimätöntä ja tasa-arvoista.
 • Teemme kestäviä hankintoja.

TKI-Ympäristö

Liiketoiminta ja hyvä hallintotapa muodostavat yhden kolmesta vastuullisuusnäkökulmasta (ESG). Taloudelliseen vastuuseen sisältyvät muun muassa liiketoiminnan kannattavuudesta, kilpailukyvystä ja tehokkuudesta huolehtiminen.

Edistämme TKI-toimintaa, jonka tarkoituksena on kehittää, kiihdyttää ja ylläpitää kansainvälistä huippu-urheilun, liikunnan ja hyvinvoinnin ekosysteemiä.

TKI-toiminnan tueksi on laadittu käsikirja, joka sisältää ohjeita ja suuntaviivoja toteuttamiseen, esimerkiksi kehittämishankkeiden käynnistämiseksi. TKI-toiminnan keinoin haluamme edistää myös energiaan ja kiertotalouteen sekä kestävään liikenteeseen ja liikkumiseen liittyviä teemoja.

Alatavoitteet

 • Edistämme elinvoimaa ja kilpailukykyä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.
 • Toimintamme on taloudellisesti kannattavaa.
 • Tarjoamme monipuolisia liiketoimintamahdollisuuksia.

Lataa vastuullisuussuunnitelma

Lähetä sähköpostisi alla olevalla lomakkeella ja lataa Hakametsä Sport Campuksen vastuullisuussuunnitelma.

  Tätä lomaketta suojaa Google reCAPTCHA, ja Googlen tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtoja sovelletaan.